Strona główna O nas - Nadużycia gospodarcze

Świadczymy następujące usługi w zakresie zgodności z regulacjami (compliance) oraz przeciwdziałania przestępstwom.


Usługi doradcze
Świadczymy usługi w obszarach:

#Zgodności z regulacjami branżowymi dla banków i instytucji finansowych,
#Zgodności z restrykcjami handlowymi, sankcjami i embargami,
#Przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT),
#Przeciwdziałania korupcji, łapownictwu i sprzedajności,
#Przeciwdziałania przestępstwom gospodarczym i finansowym np. oszustwom i nadużyciom,
#Przeciwdziałania zjawisku przemytu i handlu ludźmi,
#Kontroli wewnętrznej,
#Wsparcia procesów poznaj swojego klienta (KYC).

Testowanie oprogramowania
Wspieramy firmy dostarczające oprogramowanie:

#Wsparcie przy określaniu funkcjonalności oprogramowania,
#Tworzenie specyfikacji wymagań systemowych,
#Testowanie oprogramowania,
#Wskazywanie słabych punktów oprogramowania oraz dostarczanie informacji zwrotnej,
#Wykorzystanie oprogramowania do realizowania projektów badawczych,
#Publikowanie recenzji oprogramowania

Ocena szkoleń
Sprawdzamy, recenzujemy i oceniamy szkolenia dostarczane przez inne podmioty:

#Udział w szkoleniach branżowych,
#Sprawdzanie szkoleń, wskazywanie słabych stron oraz dostarczanie informacji zwrotnej,
#Publikowanie recenzji szkoleń.

Reklama
Udostępniamy następujące możliwości promocji oraz reklamy:

#Reklama w serwisie naduzycia.com,
#Sponsorowanie artykułów albo badań publikowanych w serwisie,
#Reklama w naszych publikacjach.

Publikowanie książek i artykułów
Publikujemy rezultaty prowadzonych badań:

#Książka „Nadużycia”,
#Publikowanie artykułów naszych ekspertów,
#Wydawanie artykułów ekspertów branżowych.