Strona główna Dr Ernest Bolek Książka „Nadużycia” - Nadużycia gospodarcze

Dr Ernest Bolek Książka „Nadużycia”


Autor Dr Ernest Bolek
Tytuł Nadużycia
Wydawnictwo naduzycia.com
Liczba stron 344
Wersja językowa polska
Data premiery 2021

Książka „Nadużycia” oparta jest na ponad dekadzie praktyki zawodowej autora oraz pracy naukowej w obszarze ekonomii bezpieczeństwa. Stanowi unikatowe kompendium wiedzy o nadużyciach, odpowiadające na pytania:
Co wiemy o nadużyciach?
Jakie inne przestępstwa gospodarcze popełniane są na szkodę organizacji?
Kto jest sprawcą tych przestępstw?
Jaka jest motywacja sprawcy?
Jakie są metody popełniania przestępstw gospodarczych?
Jakie sygnały ostrzegawcze wskazują na przygotowania do popełnienia przestępstwa gospodarczego?
Jak przeprowadzić dochodzenie wewnętrzne, aby wykryć ślady pozostawione przez sprawcę przestępstwa gospodarczego?
Jak skutecznie wykrywać oraz efektywnie przeciwdziałać przestępstwom gospodarczym?

Książka jest już dostępna w sprzedaży za pośrednictwem sklepu Wyczerpane.pl

Dr Ernest BolekAutor jest doktorem ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie kontroli wewnętrznej i przeciwdziałania nadużyciom. Jednak przede wszystkim jest praktykiem zajmującym się zawodowo tematyką przeciwdziałania przestępstwom oraz zgodnością z regulacjami (compliance). Pracował w audycie finansowym w firmie Deloitte audyt sp. z o.o., wspierał procesy zarządzania zgodnością z regulacjami, zarządzania ryzykiem oraz przeciwdziałania przestępstwom w globalnym projekcie finansowania handlu, a następnie – z perspektywy zarządzania zgodnością z regulacjami oraz przeciwdziałania przestępstwom – wspierał europejskie centrum weryfikacji klientów w firmie CERI International sp. z o.o. (członek Grupy Delivery Center należącej do Commerzbanku). Odpowiadał za kontrolę wewnętrzną, zgodność z regulacjami oraz przeciwdziałanie przestępstwom podczas tworzenia nowego, międzynarodowego, w pełni mobilnego banku Golden Sand Bank.


Książka „Nadużycia” opiera się na rozprawie doktorskiej zatytułowanej „Efektywność systemów kontroli wewnętrznej w przeciwdziałaniu nadużyciom w dużych przedsiębiorstwach w Polsce” przygotowanej pod opieką promotora dr hab. Grzegorza Urbanek, prof. UŁ na Uniwersytecie Łódzkim.

Rozprawa (dysertacja) doktorska została pozytywnie oceniona przez dr hab. Agata Adamska, prof. nadzw. SGH oraz dr hab. Bogusława Bek-Gaik, prof. AGH.